Önismereti fogalmak, az önismeret fejlődése

Szerző: Takács Péter

Önismereti fogalomtár

Az önismeret témaköre sok olyan kifejezést tartalmaz, melyeket hasznos, ha ismerünk. Ha az önismeret fejlődését értjük, akkor gyermekük viselkedését is könnyebb megérteni.

Tartalomjegyzék

[lwptoc]

Önismeret

A szó köznapi értelmében az önmagunkról való tudást jelöli. Ismerjük a képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, tudatában vagyunk személyiségünk pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is (Dévai).

Énfogalom, vagy énreprezentáció

Az énről való tudásunkat, önmagunkkal kapcsolatos ismereteinket jelenti, melyek egyidejűleg magukban foglalják testi énünket, szociális szerepeinket, különböző csoportokban betöltött tagságunkat, vágyainkat, értékrendszerünket (Sallay).

Énsémák

Azok a tudásstruktúrák, az önmagunkról szerzett információk mentális szerveződései, reprezentációi, amelyek az énről kialakított általánosításokat, jellemző tulajdonságokat tartalmazzák, és amelyek múltbeli tapasztalatokon alapulnak (Markus–Nurius).

Énkép

A személyiség olyan önmagáról alkotott képe, amely jórészt mások véleménye alapján alakul ki, és a személy viselkedésirányító funkciójával rendelkezik (Linville–Carlston).

Énreprezentáció három eleme

Az aktuális énkép (azok a tulajdonságok, amelyekkel éppen jellemezzük magunkat), ideális énkép (tulajdonságok, melyeket birtokolni szeretnénk) és kell(ene) énkép (tulajdonságok, amelyekről azt gondoljuk, hogy kell, illetve kellene birtokolnunk), utóbbi kettő képezi a lehetséges énképet.

A három elemnek motivációs szerepe is van, hiszen a személyek vágyott törekvéseik megvalósítására és félelmeik tárgyának elkerülésére törekszenek, de a motivációs funkció mellett egyfajta értékelő szerepet is betöltenek, mivel valódi, reális énképünket mindig lehetséges énjeinkkel összhangban észleljük (Ogilvie).

Önértékelés

Olyan értékítélet, amelyet magunkról megfogalmazunk, és hosszabb ideig fenntartunk. Az önmagunkkal kapcsolatos érzelmeinket, értékítéleteinket foglalja magában, és énfogalmunkhoz hasonlóan a társas összehasonlítástól függ.

Önnevelés, önfejlesztés

Az egyén önmagára irányuló tudatos, rendszeres munkája annak érdekében, hogy kiküszöbölje bizonyos hibáit, és olyan pozitív tulajdonságokat alakítson ki, amelyek megfelelnek a társadalom követelményeinek és személyes életterének. (Kovaljov)

Önismeret fejlődése a gyerekek különböző életkorában

Az éntudat, önismeret kezdete

A szomatikus én: valakinek a testi önmaga. Az énkép azokra a korai szomatikus és motoros (testi és mozgás) élményekre épül, amelyeket a csecsemő aktív mozgáskésztetései révén nyer.

A csecsemő kezdetben véletlenszerűen helyezi egymás mellé a saját testéről szerzett benyomásokat, és kb. 9-12 hónapos korára alakul ki a testséma (testkép), a saját testéről létrejövő belső vázlat.

Éntudat

A második életév végére jelenik meg az éntudat. Fontos állomás az éntudat verbális megjelenése, amikor már saját nevén nevezi magát.

Sokszor hallani olyan véleményeket, hogy a gyermek éntudatának megjelenése előtt nincsenek emlékei magáról. Elképzelhető, hogy konkrét vizuális emlékek később nem felidézhetőek, azonban az érzések mélyen rögződnek, és előhívhatóak ebből az időszakból.

Szociális én

A harmadik életévben alakul ki a szociális én, azaz a társadalmi, társas öntudat. Ekkor az én provokatív (kezdeményező) hangsúlyú, majd ezt követi az én narcisztikus irányulása, amikor is a gyerek tetszeleg önmagának, és elvárja mások bámulatát, csodálatát is. Irreális pozitív énreprezentáció jellemzi ezt a kort. Általában csak pozitív tulajdonságokkal jellemzik önmagukat: „Ugye, milyen erős vagyok!”

Eszményi én

Öt-hat éves korban még mindig túlértékeli képességeit, gyakorta említ pozitív tulajdonságokat, de a teljesen különálló tulajdonságokat már kezdi koordinálni, és egy képességterülethez több tulajdonságot is felsorol. Ekkor alakul ki az eszményi én (énideál).

Iskoláskor

Az iskoláskori önjellemzésben megjelennek azok a tulajdonságok, amelyek a személyközi kapcsolatban jelentősek, és fontos helyet kap a kompetenciák (hozzáértés) felsorolása, gyakori említése is, mert jelentkezik a személyes kompetencia feltérképezésének, bemérésének igénye.

Erős a gyerekekben a felnőtteknek való megfelelni vágyás, és valamiben jónak, ügyesnek lenni.

A korábban teljesen külön kezelt, ellentétesnek tartott pozitív és negatív tulajdonságokat már képesek koordinálni, az önértékelés egyszerre tartalmaz már pozitív és negatív jelzőket (Kőrössy )

Önismeret fejlődése a gyerekek különböző életkorában

Serdülőkor

Serdülőkorig még a gyerekek nem tartják zavarónak a reális és lehetséges énképek közötti ellentmondásokat, de serdülőkortól egyre erősebb az igény, hogy énrendszerük elemeit egységes módon egymásba illesszék, ezáltal a reális és lehetséges ének egymással sajátos egyensúlyt alkossanak.

Hogyan erősíthető gyermeked önértékelése, önismerete?

Új lehetőségek az önértékelés javításában

Ha a gyermeked nem rendelkezik elég önbizalommal, akkor az önértékelése romlik. Sőt az önismerete is torzul.

Olyannak állítja be magát, ami nem fedi a valóságot. Vagy sokkal jobbnak mutatja magát, vagy sokkal rosszabbnak. Mindkét eset egy védekezés, figyelemfelhívás.

A helyes önértékelés, önismeret kulcsfontosságú, hogy a gyermeked kiegyensúlyozott, és boldog legyen.

Teszteld le, hogy mekkora az összhang a családodban!

A helyes önismeretet, énképet leginkább az önkorlátozó hiedelmek torzítják

A hiedelmek azok a dolgok, ahogy gyermeked szerint “a világ van”. Ez meghatározza az élethez való hozzáállását.

A korlátozó hiedelmeket két módon lehet felülírni.

Hosszútávon sok pozitív tapasztalat megfordíthatja (fontos a feltételes mód!), és pozitívvá alakíthatja a negatív hiedelmeket.

Rövidtávon: az EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája) segítségével.

Hogyan?

Az önkorlátozó hiedelmek mögött álló negatív életesemények feldolgozásával, majd új pozitív hiedelmek beépítésével.

Tudj meg többet!

Szorongás leküzdése gyermekednél 13 tipp segítségével

Szorongó gyermekem van, aggódom érte

Az önbecsülés hiányának 5 biztos jele

A kamaszkori önismeret, és önértékelés

Önbizalomhiány okai kamaszkorban

Félénk, önbizalom hiányos a gyermeked?

 

Segítsünk együtt, hogy a gyermeked megismerje és elfogadja önmagát!

Jelentkezz Felnőtt vagy Gyerek EFT tanácsadásra, hogy közösen kidolgozzuk a legjobb megoldást!

Itt nemcsak a probléma megismerése, a közös célok felállítása történik meg, de személyes tapasztalatot szerzel a stresszkezelő módszerek alkalmazásában.

Te és a gyermeked is megtanuljátok az EFT-t használni.

Legyünk együtt szemtanúi az egész család pozitív változásának!

Feliratkozó

18 000 Ft / alkalom, 4 alkalmas bérlet: 64 000 Ft

22 000 Ft / alkalom, 4 alkalmas bérlet: 80 000 Ft